شرح وظایف گروه های آموزشی

 

 

 

1= اجرای طرح ها و برنامه های اعلام شده از طرف کارشناسی مربوطه.

2= تبادل تجربه با گروه های سایر مدریت ها در سطح استان.

3= ارائه خدمات به معلمان از طریق بازدید و تلفن و مکاتبه.

4= بازدید از مدارس جهت نظارت بر حسن اجرای برتامه های آموزشی و پرورشی.

5= شناسایی نقاط قوت وضعف ماد درسی در پایه مربوطه.

6= برنامه ریزی جهت رفع نقاط ضعف دروس مربوطه.

7= برگزاری جلسات و همایش ها و کارگاه های آموزشی در موضوعات درسی .

8= برنامه ریزی جهت نقد و بررسی علمی کتب درسی

9= شرکت در جلسات گروه های درسی و کلاسهای درس معلمان و تبادل نظر با آنان .

10= بررسی طرح ها در زمینه ی الگو های تدریس و تولید و کاربرد مواد آموزشی.

11=تهیه نشریات و کتب آموزشی.

12ایجاد زمینه های مناسب برای آشنایی معلمان با اصول ارزشیابی و شیوه های ارزشیابی و نظریه های یادگیری و الگو های تدریس فعال و کاربرد فن آوری اطلاعات.

13= بررسی اهداف دوره  تحصیلی ابتدایی.

14= طراحی نمونه سوالات امتحانی و بررسی سوالات امتحانات داخلی.